CN 中文      CN English     
 
 
 
 

 
 
Välkommen till ASIF (Asien- Skandinavisk intresse föreningen).

ASIF är en ideell svensk förening som arbetar för ett utökat och fördjupat samarbete mellan Skandinavien och Asien. Verksamhetens mål är att hjälpa folk i Skandinavien och Asien att förstå varandras kulturer, kommunikation och arbetssätt. Vi vill möjliggöra många möten mellan människor och skapa nätverk för gemensamma kulturupplevelser, ömsesidig språkförståelse över gränserna.

Föreningen ASIF har idag ca 100 privatpersoner och ett 10 tal små företag som medlemmar. Våra medlemmar är från olika områden och många av dem är ledande inom sitt ämne vilket bidrag till att vi kan sprida en bred kunskap samt erfarenhet.

Under många år har föreningen också samarbetat med olika Kinesiska myndigheter och många företag. Så vi har ett stort kontaktnät i Kina. Om du behöver hjälp med något som rör sig om den kinesiska marknaden, kinesisk affärskultur, olika regler om Kinesiska lagstiftning, produkters kvalitet etc, så vi är här att hjälpa dig…

 

 

 
 
        ASIF @2010